Giới thiệu chung

img-gioi-thieuCông Ty Cổ Phần Nhiên Liệu Sài Gòn tiền thân là Công Ty Chất Đốt TP.HCM được thành lập vào năm 1975 trực thuộc Sở Thương Nghiệp TP.HCM với nhiệm vụ tổ chức, tiếp nhận và khai thác nguồn chất đốt cung cấp cho nhân dân và các cơ quan đơn vị trên địa bàn TP.HCM.

Thực hiện theo chủ trương đổi mới của Đảng và Nhà Nước, ngày 01/10/2000 công ty chính thức chuyển đổi sở hữu từ doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần với tên gọi là Công Ty Cổ Phần Nhiên Liệu Sài Gòn - viết tắt là SFC (theo Quyết định số 70/2000/QĐ-TTg ngày 20/06/2000 của Thủ Tướng Chính Phủ).

Giấy phép đăng ký kinh doanh: Click để xem

Lĩnh vực hoạt động:

  • Kinh doanh nhiên liệu : xăng, dầu, nhớt, hơi gas LPG
  • Kinh doanh Bất động sản - Dịch vụ - Dự án
  • Đầu tư tài chính

Thành tích đạt được:

  • Năm 2008: SFC được VNR xếp hạng 135 trong 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam.
  • Năm 2009: Thương hiệu chứng khoán uy tín và top 100 doang nhiệp niêm yết hàng đầu Việt Nam.
  • Năm 2010: Được Chủ tịch nước phong tặng Huân Chương Lao Động hạng nhì.

Kết quả kinh doanh:

  • Vốn điều lệ: 112,915 tỷ đồng
  • Doanh thu năm 2014: 2.565,88 tỷ đồng
  • Lợi nhuận trước thuế năm 2014: 47,886 tỷ đồng
  • Lợi nhuận sau thuế năm 2014: 37,252 tỷ đồng