News

Xăng, dầu đồng loạt tăng giá

Xăng, dầu đồng loạt tăng giá

19 | 01 | 2018

Mỗi lít xăng sinh học E5 RON92 tăng hơn 400 đồng, lên mức tối đa 18.672 đồng; trong khi xăng RON95 cũng tăng gần 300...

Giữ nguyên giá xăng E5, tăng giá dầu.

Giữ nguyên giá xăng E5, tăng giá dầu.

04 | 01 | 2018

Mỗi lít xăng sinh học E5 RON 92 được giữ nguyên, trong khi giá các mặt hàng dầu đồng loạt tăng 235 - 495 đồng...